BEAUTY

FASHION

LIFESTYLE

TRAVEL

CULINAIR

Top
  >  Privacy verklaring

In deze privacyverklaring staat beschreven op welke manier persoonsgegevens via deze website worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen deze gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden door, bijvoorbeeld, wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 juni 2023.

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze verklaring, dan kunt u altijd contact opnemen via het contactformulier op deze website of door een e-mail te sturen naar info@womanistical.nl.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden verwerkt ten behoeve van de voldoende doelen:

 • Om een overeenkomst met u aan te gaan;
 • Het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven.

Hiervoor worden via deze website mogelijk en nooit andere gegevens dan de volgende door ons gevraagd en verwerkt:

 • Land
 • IP-adres
 • E-mailadres

 

Bijzondere / Gevoelige gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@womanistical.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde gegevensverwerking

Womanistical neemt geen geautomatiseerde beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Womanistical van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) om alle informatie tussen u en onze website te beschermen bij het invullen van contactformulieren.

 

Waarom worden deze gegevens verzameld?

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • U de mogelijkheid te bieden een afspraak te maken;
 • De informatie op onze website af te stemmen op haar bezoekers;

 

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Womanistical maakt gebruik van diensten van derden. Hierdoor hebben deze partijen hebben toegang tot onze website, server of verzamelde persoonsgegevens. Ter bescherming van uw gegevens, heeft WOMANISTICAL met elk van de volgende partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 • Google (bezoekersstatistieken)
 • Antagonist (webhosting)
 • Pico Yellow (Onderhoud Website)

Google: We maken gebruik van Google-services voor bezoekersstatistieken en gepersonaliseerde advertenties. Raadpleeg het cookiebeleid voor meer informatie over hoe Google gegevens verzamelt en gebruikt.

 

Bewaartermijnen

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de hierin vermelde doeleinden of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

Hier zijn enkele voorbeelden van bewaartermijnen

 • Nieuwsbrief: We bewaren uw gegevens zolang u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief.
 • Google: Uw gegevens kunnen maximaal 26 maanden worden bewaard volgens het beleid van Google Analytics
 • Social Media (Facebook, Twitter): Uw gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kan ons hiervoor contacteren het e-mailadres dat u bovenaan deze privacy verklaring vindt Let op: om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Womanistical. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt op elk gewenst moment de toestemming voor het bewaren of verwerken van uw gegevens intrekken.

 

Weigeren verstrekken gegevens

Womanistical verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Womanistical via de website. Uw gegevens zullen hierbij nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen.

Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Womanistical de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Womanistical met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

 

Toestemming van gebruikers

Door bij onze cookie banner op ”Accepteer” te drukken gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. We zullen uw gegevens alleen gebruiken voor de hierin vermelde doeleinden en zullen geen persoonsgegevens delen met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wettelijk verplicht.

Door de cookies van deze website te accepteren stemt u in met het gebruik van cookies en het verzamelen, delen en gebruiken van uw persoonsgegevens voor gepersonaliseerde advertenties, zoals vereist door de wetgeving in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK). U kunt de cookies altijd weigeren of bepaalde categorieën toestaan.

Cookies

Womanistical gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Womanistical gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Meer informatie over welke cookies door wie worden geplaatst, vindt u in ons cookiebeleid.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die toezicht houdt op correcte naleving van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl